Dmcbilişim Teknolojileri

Active Directory

Active Directory

Active Directory (AD), Microsoft'un Windows tabanlı işletim sistemlerinde kullanılan bir dizin hizmetidir. AD, ağ üzerindeki kaynakları (kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar, yazıcılar, dosya paylaşımları vb.) yönetmek ve bunlara erişimi denetlemek için kullanılır.

Active Directory'nin temel amacı, büyük ve karmaşık ağ ortamlarında kaynakları merkezi bir şekilde yönetmektir. AD, veri depolama ve veritabanı işlevlerini yerine getirirken ağdaki tüm kullanıcıların ve kaynakların kimliklerini ve ilişkilerini saklar. Bu sayede, ağ yöneticileri kullanıcı hesaplarını oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir, kullanıcılara erişim hakları atayabilir, gruplar oluşturabilir ve politikaları yönetebilir.

Active Directory'nin bazı özellikleri şunlardır:

  1. Merkezi Yönetim: Active Directory, ağdaki kaynakların merkezi bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu, ağ yöneticilerinin kullanıcıları, grupları, bilgisayarları ve diğer kaynakları kolayca yönetmelerini sağlar.

  2. Veri Depolama: AD, kullanıcıların kimlik bilgilerini, yetkilendirmelerini ve diğer ilişkili verilerini saklar. Bu bilgiler, kullanıcı oturum açmaya çalıştığında doğrulama süreci için kullanılır.

  3. Hiyerarşik Yapı: Active Directory, bir ağdaki kaynakları hiyerarşik bir yapıda organize eder. En üst düzeyde etki alanları (domains) bulunur ve her bir etki alanı altında bir veya daha fazla organizasyonel birim (organizational unit - OU) yer alır. Bu hiyerarşik yapı, kullanıcıların ve kaynakların kolayca yönetilmesini sağlar.

  4. İlişkilendirme ve Yetkilendirme: AD, kullanıcıların ve kaynakların ilişkilerini ve yetkilendirmelerini yönetir. Kullanıcılar belirli kaynaklara erişmek için yetkilendirme alırken, gruplar kullanıcıları organize etmek ve erişim haklarını toplu olarak yönetmek için kullanılır.

  5. Grup İlkesi Yönetimi: Active Directory, Grup İlkesi Yönetimi (Group Policy Management) adı verilen bir özelliği içerir. Bu özellik, ağ yöneticilerinin politikaları (örneğin, şifre karmaşıklığı gereksinimleri, ekran koruyucu ayarları, yazıcı yapılandırmaları vb.) belirleyerek ağdaki kullanıcılara ve bilgisayarlara otomatik olarak uygulanmasını sağlar.

Active Directory, genellikle büyük kuruluşlarda, kurumsal ağlarda ve çok sayıda kullanıcının olduğu ortamlarda kullanılır. AD'nin sağladığı merkezi yönetim ve erişim denetimi, ağ güvenliği ve verimliliği için önemli bir rol oynar.

Active Directory
Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram